Hermod Andreas Endresen  ‎(I13182)‎
Fakta og detaljer om personen

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen

Vis detaljer om ...

Foreldrenes familie  (F3052)
Nils Andreas Endresen
1900 - 1981
Nancy Agnora Nilsen
1899 - 1955
Anna Nikoline Helmine Endresen
1926 - 1996
Tordis Evelyn Endresen
-
Hermod Andreas Endresen
-
Birgit Petrine Endresen
-
Norvei,Arntine Endresen
-


Noter

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen


Vis notater for ...


Bilder / medier

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen

Vis media for ...


Familie med foreldre
Far
Nils Andreas Endresen ‎(I2919)‎
Født 14. april 1900 53 31 Jenn, Bø, Nordland
Død 28. november 1981 ‎(Alder 81)‎ Steiro, Sortland, Nordland
-10 måneder
Mor
 
Nancy Agnora Nilsen ‎(I9483)‎
Født 2. juni 1899 Vik, Sortland, Nordland
Død 15. april 1955 ‎(Alder 55)‎ Steiro, Sortland, Nordland

Ekteskap: 1925 -- Sortland kirke, Sortland, Nordland
15 måneder
#1
Søster
Anna Nikoline Helmine Endresen ‎(I13180)‎
Født 15. april 1926 26 26 Steiro, Sortland, Nordland
Død 2. juli 1996 ‎(Alder 70)‎ Sortland, Nordland
#2
Søster
#3
#4
Søster
#5
Søster