Arne Ovald Endresen  ‎(I1596)‎
Fakta og detaljer om personen
Noter

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen


Vis notater for ...


Bilder / medier

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen

Vis media for ...


Familie med foreldre
Far
Martin Johan Peder Endresen ‎(I1571)‎
Født 1889 42 20 Jennskaret, Bø, Nordland
Død 1945 ‎(Alder 56)‎ Sund, Bø, Nordland
20 måneder
Mor
 
Petra Sofie Antonsdatter ‎(I1572)‎
Født 9. september 1890 34 38 Malnes, Bø, Nordland
Død 28. juni 1963 ‎(Alder 72)‎ Sund, Bø, Nordland

Ekteskap: 1911
-2 år
#1
Bror
Magdar Endresen ‎(I1592)‎
Født 1909 20 18 Sund, Bø, Nordland
Død 1932 ‎(Alder 23)‎
4 år
#2
Bror
Aksel Teodor Endresen ‎(I1533)‎
Født 4. februar 1913 24 22 Sund, Bø, Nordland
Død 26. november 1977 ‎(Alder 64)‎ Grimstad, Bø, Nordland
2 år
#3
Søster
Lilly Jørgine Endresen ‎(I1593)‎
Født 5. februar 1915 26 24 Sund, Bø, Nordland
Død 20. april 1978 ‎(Alder 63)‎ Steine, Bø, Nordland
3 år
#4
Bror
Hilmar Erling Endresen ‎(I1594)‎
Født 27. april 1918 29 27 Sund, Bø, Nordland
Død 25. juli 1988 ‎(Alder 70)‎ Sund, Bø, Nordland
4 år
#5
Bror
Valter Håkon Endresen ‎(I1595)‎
Født 1922 33 31 Sund, Bø, Nordland
Død 1889 ‎(Alder )‎
#6