Per Klevan  ‎(I9098)‎
Fakta og detaljer om personen

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen

Vis detaljer om ...

Foreldrenes familie  (F2926)
Normann Klevan
1912 -
Solveig Sund
1915 -
Per Klevan
-
Leif Klevan
-
Kith Klevan
-


Noter

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen


Vis notater for ...


Bilder / medier

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen

Vis media for ...


Familie med foreldre
Far
Normann Klevan ‎(I9097)‎
Født 1912
4 år
Mor
 
Solveig Sund ‎(I9096)‎
Født 2. september 1915 29 28 Namsos, Nord-Trøndelag
#1
#2
Bror
#3
Søster