Harry Bernhard Berntsen  ‎(I14912)‎
Fakta og detaljer om personen

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen

Vis detaljer om ...

Foreldrenes familie  (F4780)
Ragnar Eliot Berntsen
1902 -
Eli Nikoline Yttervik
1906 -
Harry Bernhard Berntsen
-
Jan Alfred Julian Berntsen
-
Oddrun Martine Berntsen
-
Else Ragnhild Berntsen
-
Anne Britt Berntsen
-


Noter

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen


Vis notater for ...


Bilder / medier

Opplysninger om denne personen er privat.
For mer informasjon, kontakt Asle Hansen

Vis media for ...


Familie med foreldre
Far
Ragnar Eliot Berntsen ‎(I14907)‎
Født 1902 38 32 Auvåg, Bø, Nordland
4 år
Mor
 
Eli Nikoline Yttervik ‎(I14911)‎
Født 1906 41 36 Bakken, Øksnes, Nordland

Ekteskap: 1929 -- Sortland, Nordland
#1
#2
Bror
#3
Søster
#4
Søster
#5
Søster