Alle navn i slekten - Fornavn

Slekten omfatter 33000 personer i 10349 familie grupper og 1017 aner til Asle Einar Hansen

Forrige navn
Ole - Ane nr: 140 og 188
Ole - Ane nr: 550 og 742
Ole - Ane nr: 546 og 738
Ole - Ane nr: 3504
Ole
Ole - Ane nr: 49464
Ole
Ole (1630-....) - Ane nr: 1156
Ole (1610-....) - Ane nr: 2160 , 2544 og 2928
Ole (1625-1650) - Ane nr: 2170 , 2554 og 2938
Ole?
Ole (1694-....) - Ane nr: 666
Ole - Ane nr: 2676
Ole - Ane nr: 1342
Ole?
Ole ?
Ole ?
Ole ?
Ole ?
Ole ?
Ole
Ole (1750-1779)
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole
Ole - Ane nr: 1316
Ole
Ole - Ane nr: 410
Ole Abrahamsen (1683-1714)
Ole Andersen
Ole Andersen (1825-....)
Ole Anderssen (1762-1839) - Ane nr: 102
Ole Anderssen (1787-1856)
Ole Anderssen (1727-1808)
Ole Anderssen (1783-1783)
Ole Anderssen (1789-....)
Ole Anderssen (1753-1756)
Ole Anderssen (1759-1836)
Ole Anderssen (1751-1787)
Ole Andreassen (1787-1788)
Ole Andreassen (1804-1855)
Ole Angellsen (xxxx-....)
Ole Baltsersen (1744-1812)
Ole Bendiksen (1841-1923)
Ole Christophersen (1690-....)
Ole Christophersen (1762-....)
Ole Danielsen (1777-1834)
Ole Delerud (xxxx-....)
Ole Ditløvsen
Ole Ellingsen (1818-....)
Ole Ellingsen
Ole Eriksen (1642-....)
Ole Eriksen (....-1870)
Ole Erlandsen (1715-1771)
Ole Erlandsen
Ole Eskildsen (1784-....)
Ole Feragen (xxxx-xxxx)
Ole Fredriksen (1908-....)
Ole Friksen (1906-1983)
Ole Gloppestad (xxxx-....)
Ole Gregussen (1761-1791)
Ole Halvorsen
Ole Hansen (1638-1709) - Ane nr: 876
Ole Hanssen (1748-1819)
Ole Hanssen (1778-1826)
Ole Ingebrigtsen (1816-1887)
Ole Ingebrigtsen (1782-....)
Ole Iversen (1622-1662)
Ole Jakobsen (1763-....)
Ole Jakobsen (1735-1797)
Ole Jakobsen (1734-1756)
Ole Jakobsen (1743-1787)
Ole Jakobsen (1652-1666)
Ole Jakobsen (1707-1779)
Ole Jakobsen (1800-....)
Ole Jensen
Ole Jensen (1681-1730)
Ole Jetmundsen (1697-1701)
Ole Jetmundsen
Ole Joensen (1709-1793)
Ole Johansen (1708-1780)
Ole Johansen (1865-....)
Ole Johnsen (1741-1802)
Ole Johnsen (xxxx-....)
Ole Jonsen (1840-....)
Ole Jonsen - Ane nr: 1780
Ole Jonsen (1653-1720)
Ole Jonsen (1695-1780)
Ole Jørgensen
Ole Jørgensen
Ole Karlsen
Neste navn
 

Fornavn | Etternavn | Stedsnavn | Oversiktsanetavle | Aneliste | Etterkommerliste

Data kommer fra : Asle E Hansen

Sidene er laget den 22-jun-2010 med GEDHTanc Version 2.40.2   © 2008